nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng HBO 8/10/2019

Lịch phát sóng HBO 8/10/2019
00:00:00INSTANT FAMILY : PHÚT CHỐC THÀNH GIA ĐÌNH
01:55:00BLOCKERS : NHỮNG KẺ NGÁNG ĐƯỜNG
03:30:00SHOCK AND AWE : SỐC VÀ KINH SỢ
05:00:00I LOVE YOU, MAN : TÔI QUÝ ANH, ANH BẠN
06:40:00THE GRINCH : GRINCH
08:25:00THUNDERSTRUCK : PHÉP MÀU BẤT NGỜ
09:55:00EARLY MAN : NGƯỜI CỔ ĐẠI
11:25:00INSTANT FAMILY : PHÚT CHỐC THÀNH GIA ĐÌNH
13:20:00TROY : THÀNH TROY
16:00:00MONSTERS, INC. : CÔNG TY QUÁI VẬT
17:30:00SIX DAYS SEVEN NIGHTS : SÁU NGÀY BẢY ĐÊM
19:10:00THE JUNGLE BOOK : QUYỂN SÁCH RỪNG XANH
21:00:00THE TEENAGE PSYCHIC S201: 通靈少女 2 : THIẾU NỮ NGOẠI CẢM 201
21:50:00THE TEENAGE PSYCHIC S202: 通靈少女 2 : THIẾU NỮ NGOẠI CẢM 202
22:35:00CAST AWAY : LẠC TRÊN HOANG ĐẢO
Lịch phát sóng HBO 8/10/2019