3 March, 2021

Lịch phát sóng HBO 8/1/2021

Lịch phát sóng HBO 8/1/2021

00:35:00 BRIDESMAIDS : PHÙ DÂU
03:10:00 HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS : HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
05:45:00 JULIE & JULIA
07:45:00 SEBERG
09:25:00 ANGELS & DEMONS : THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
11:40:00 MEET THE PARENTS : GẶP GỠ THÔNG GIA
13:30:00 TOTAL RECALL (2012) : TRUY TÌM KÍ ỨC
15:25:00 IDENTITY THIEF : KẺ CẮP DANH TÍNH
17:10:00 THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE : BỘ PHIM VỀ BOB BỌT BIỂN QUẦN VUÔNG
18:35:00 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN : HARRY POTTER VÀ TÙ NHÂN AZKABAN
21:00:00 BEN-HUR (2016)
23:00:00 THE COURIER : NGƯỜI GIAO HÀNG
Lịch phát sóng HBO 8/1/2021