29 November, 2020

Lịch phát sóng HBO 7/9/2020

00:40:00 WHAT MEN WANT : ĐIỀU ĐÀN ÔNG MUỐN
01:55:00 TAKEN 2 : BẮT CÓC PHẦN 2
03:30:00 SYRIANA
05:35:00 BELLEVILLE COP : CẢNH SÁT BELLEVILLE
07:25:00 ENTOURAGE (2015) : ĐOÀN TÙY TÙNG
09:00:00 HIS DARK MATERIALS S1 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI 104
10:00:00 DREAM RAIDER S1 : ĐỘI ĐIỀU TRA GIẤC MƠ 104
10:50:00 FIRST MAN : NGƯỜI ĐẦU TIÊN
13:10:00 YESTERDAY : NGÀY HÔM QUA
15:05:00 PARENTAL GUIDANCE : CHỈ DẪN CỦA PHỤ HUYNH
16:45:00 JUMANJI
18:30:00 WONDER PARK : CÔNG VIÊN KÌ DIỆU
19:55:00 DIE HARD 4.0 : KẺ CỨNG ĐẦU PHẦN 4
22:00:00 LOVECRAFT COUNTRY S1 : XỨ LOVECRAFT 104
23:00:00 RAMBO: LAST BLOOD : RAMBO: ĐỔ MÁU LẦN CUỐI