nGày 19/02/2020

Lịch phát sóng HBO 7/9/2019

Lịch phát sóng HBO 7/9/2019
00:45:00FROM DUSK TILL DAWN : TỪ CHẬP TỐI CHO ĐẾN BÌNH MINH
02:30:00PARANORMAL ACTIVITY 2 : HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN PHẦN 2
04:00:00CONSTANTINE
06:00:00MY LITTLE PONY: THE MOVIE (2017) : CHÚ NGỰA NHỎ CỦA TÔI (2017)
07:40:00MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN : MAMMA MIA! THÊM MỘT LẦN NỮA
09:35:00HERBIE: FULLY LOADED : HERBIE TỐI TÂN
11:15:00HELLBOY
13:15:00GODZILLA (1998)
15:35:0013 GOING ON 30 : TUỔI 13 BIẾN THÀNH 30
17:10:00INSIDE OUT : NHỮNG MẢNH GHÉP CẢM XÚC
18:45:00THE HBO MOVIE SHOW 09
19:10:00PACIFIC RIM: UPRISING : VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG: NỔI DẬY
21:00:00SIBERIA
22:40:00CONSTANTINE
Lịch phát sóng HBO 7/9/2019