16 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 7/5/2021

Lịch phát sóng HBO 7/5/2021

00:00:00 ESCAPE ROOM : PHÒNG GIẢI ĐỐ
01:15:00 THIS IS 40 : TUỔI 40 LÀ ĐÂY
03:20:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 909
03:45:00 DAREDEVIL
05:30:00 BANGKOK DANGEROUS : BANGKOK HIỂM NGUY
07:10:00 THE PHOTOGRAPH : TẤM ẢNH
08:55:00 LABOR DAY : NGÀY LỄ LAO ĐỘNG
10:45:00 IN TIME : KỊP THỜI
12:35:00 BRAHMS: THE BOY II : BRAHMS: CẬU BÉ PHẦN 2
13:00:00 THE MASK : MẶT NẠ
15:40:00 THE INTERN : THỰC TẬP SINH
17:40:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
19:35:00 PRIEST (2011) : GIÁO SĨ
21:00:00 FASTER : NHANH HƠN
22:35:00 THE PURGE : THANH TRỪNG
Lịch phát sóng HBO 7/5/2021