17 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 7/3/2021

Lịch phát sóng HBO 7/3/2021

02:05:00 ANNA
04:00:00 SHUTTER : MÀN TRẬP
05:25:00 JUSTICE LEAGUE VS THE FATAL FIVE : LIÊN MINH CÔNG LÝ ĐỐI ĐẦU NGŨ QUÁI TAI HỌA
06:40:00 THE SECRET LIFE OF PETS 2 : ĐỜI SỐNG BÍ MẬT CỦA THÚ CƯNG PHẦN 2
08:05:00 HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX : HARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG
10:20:00 HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE : HARRY POTTER VÀ HOÀNG TỬ LAI
12:50:00 INCEPTION : Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN
15:15:00 THE WAY BACK
17:05:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
19:00:00 THE INVISIBLE MAN (2020) : NGƯỜI TÀNG HÌNH (2020)
21:00:00 FAST FIVE : NHANH VÀ NGUY HIỂM, PHẦN 5
23:10:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
Lịch phát sóng HBO 7/3/2021