nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng HBO 7/10/2019

Lịch phát sóng HBO 7/10/2019
00:25:00THE TEENAGE PSYCHIC S201: 通靈少女 2 : THIẾU NỮ NGOẠI CẢM 201
01:15:00THE TEENAGE PSYCHIC S202: 通靈少女 2 : THIẾU NỮ NGOẠI CẢM 202
02:00:00SIN CITY : THÀNH PHỐ TỘI LỖI
04:00:00BLOCKERS : NHỮNG KẺ NGÁNG ĐƯỜNG
05:35:00THE FOUNTAIN : SUỐI NGUỒN
07:15:00THE ADJUSTMENT BUREAU : CỤC CHỈNH LÝ
09:00:00SUCCESSION S209 : KẾ NGHIỆP 209
10:00:00THE RIGHTEOUS GEMSTONES S108 : NHÀ GEMSTONE CHÍNH TRỰC 108
10:30:00BALLERS S507 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 507
11:00:00UNBREAKABLE : KHÔNG THỂ KHUẤT PHỤC
12:45:00THE HOUSE : NHÀ CÁI
14:10:00GRUDGE MATCH : TRẬN ĐẤU PHỤC HẬN
16:00:00NACHO LIBRE : NACHO TỰ DO
17:30:00OCEAN’S EIGHT : HỘI 8 NGƯỜI CỦA OCEAN
19:20:00TROY : THÀNH TROY
22:00:00SUCCESSION S209 : KẾ NGHIỆP 209
23:00:00THE RIGHTEOUS GEMSTONES S108 : NHÀ GEMSTONE CHÍNH TRỰC 108
23:30:00BALLERS S507 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 507
Lịch phát sóng HBO 7/10/2019