3 March, 2021

Lịch phát sóng HBO 7/1/2021

Lịch phát sóng HBO 7/1/2021

00:15:00 THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING : CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: HỘI BẢO VỆ NHÀ VUA
01:00:00 ANGELS & DEMONS : THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
03:15:00 SWEETHEART : NGƯỜI YÊU DẤU
04:40:00 GALAXY QUEST : NHIỆM VỤ THIÊN HÀ
06:20:00 ICE AGE : KỈ BĂNG HÀ
07:45:00 LITTLE : TRỞ THÀNH TRẺ CON
09:30:00 A BEAUTIFUL MIND : MỘT TÂM HỒN ĐẸP
11:45:00 1917
13:40:00 SEBERG
15:20:00 GALAXY QUEST : NHIỆM VỤ THIÊN HÀ
17:05:00 JULIE & JULIA
19:05:00 TOTAL RECALL (2012) : TRUY TÌM KÍ ỨC
20:00:00 THE PURGE : THANH TRỪNG
22:25:00 THE CONJURING : GỌI HỒN
Lịch phát sóng HBO 7/1/2021