nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng HBO 6/10/2018

Lịch phát sóng HBO 6/10/2018
 • 00:45:00THE HOUSE : NHÀ CÁI
 • 02:10:00DEVIL : ÁC QUỶ
 • 03:30:00SUPERMAN RETURNS : SIÊU NHÂN TRỞ LẠI
 • 06:00:00JIMMY NEUTRON, BOY GENIUS : JIMMY NEUTRON, THIÊN TÀI NHÍ
 • 07:20:00IT TAKES TWO : PHẢI CÓ CẢ 2
 • 09:05:00ALVIN AND THE CHIPMUNKS: THE ROAD CHIP : ALVIN VÀ NHÓM SÓC CHUỘT: CHUYẾN RONG RUỔI
 • 10:35:00THE HOUSE : NHÀ CÁI
 • 12:00:00AMERICAN MADE : SẢN PHẨM CỦA MỸ
 • 13:50:00MEET THE PARENTS
 • 15:40:00HUGO
 • 17:45:00DESPICABLE ME : TÔI TI TIỆN
 • 19:15:00XXX: RETURN OF XANDER CAGE : XXX: XANDER CAGE TÁI XUẤT
 • 21:00:00THE SNOWMAN
 • 23:00:00TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: HIỆP SĨ CUỐI CÙNG
Lịch phát sóng HBO 6/10/2018