8:07 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng HBO 5/7/2021

Lịch phát sóng HBO 5/7/2021

00:45:00 TED : CHÚ GẤU TED
02:25:00 SHUTTER : MÀN TRẬP
03:50:00 THE LAST AIRBENDER : NGỰ KHÍ SƯ CUỐI CÙNG
05:35:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE : VỢ NGƯỜI ĐI XUYÊN THỜI GIAN
07:20:00 THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
09:30:00 THE SCHOOL OF ROCK : TRƯỜNG HỌC ROCK
11:15:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 107
12:00:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 108
12:45:00 BRIDESMAIDS : PHÙ DÂU
14:50:00 SONIC THE HEDGEHOG : CHÚ NHÍM SONIC
16:25:00 SPONTANEOUS : BỖNG DƯNG PHÁT NỔ
18:10:00 THE LAST AIRBENDER : NGỰ KHÍ SƯ CUỐI CÙNG
19:50:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
22:00:00 IT: CHAPTER 2 : GÃ HỀ MA QUÁI: CHƯƠNG 2
Lịch phát sóng HBO 5/7/2021