30 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 5/7/2020

01:00:00 THE FINAL DESTINATION : ĐÍCH CUỐI
02:20:00 JOHN WICK CHAPTER 3: PARABELLUM : JOHN WICK CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH
04:25:00 THE DARK TOWER : TÒA THÁP BÓNG ĐÊM
06:00:00 BATMAN VS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : NGƯỜI DƠI ĐỤNG ĐỘ NINJA RÙA
07:25:00 RICHARD SAYS GOODBYE : RICHARD NÓI LỜI TỪ BIỆT
08:55:00 JURASSIC PARK : CÔNG VIÊN KỈ JURA
11:00:00 THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN: HAI TÒA THÁP
13:55:00 THE FAULT IN OUR STARS
16:00:00 UGLYDOLLS
17:30:00 ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS : KỈ BĂNG HÀ: BÌNH MINH CỦA LOÀI KHỦNG LONG
19:05:00 SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE : NGƯỜI NHỆN: BƯỚC VÀO VŨ TRỤ NHỆN
21:00:00 ROCKETMAN : NGƯỜI TÊN LỬA
22:55:00 JOHN WICK CHAPTER 3: PARABELLUM : JOHN WICK CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH