16 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 5/5/2021

Lịch phát sóng HBO 5/5/2021

00:30:00 THE GOOD LIAR : KẺ DỐI TRÁ ĐẠI TÀI
02:40:00 MEMOIRS OF A GEISHA : HỒI ỨC CỦA MỘT GEISHA
05:05:00 JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DiỆT KHỔNG LỒ
07:00:00 MIGHTY OAK : OAK PHI THƯỜNG
08:40:00 RUSH HOUR 3 : GiỜ CAO ĐIỂM 3
10:10:00 WONDER WOMAN: BLOODLINES : NỮ THẦN CHIẾN BINH: HUYẾT THỐNG
11:30:00 THE ART OF SELF-DEFENCE : NGHỆ THUẬT TỰ VỆ
13:15:00 JERRY MAGUIRE
15:30:00 THE WAY BACK : ĐƯỜNG VỀ
17:20:00 JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DiỆT KHỔNG LỒ
19:10:00 TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES : KẺ HỦY DIỆT 3: SỰ TRỖI DẬY CỦA MÁY MÓC
21:00:00 SCOOB!
22:30:00 THE NEVERS S1 : NHỮNG KẺ BỊ CHỐI BỎ 104
23:30:00 MARE OF EASTTOWN S1 : MARE Ở EASTTOWN 103
Lịch phát sóng HBO 5/5/2021