29 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 4/7/2020

02:15:00 HOLMES & WATSON : HOLMES VÀ WATSON
03:45:00 RICHARD SAYS GOODBYE : RICHARD NÓI LỜI TỪ BIỆT
05:15:00 COLD PURSUIT : TRUY ĐUỔI TRONG GIÁ LẠNH
07:15:00 ICE AGE : KỶ BĂNG HÀ
08:40:00 INSIDE OUT : NHỮNG MẢNH GHÉP CẢM XÚC
10:15:00 PITCH PERFECT : CAO ĐỘ HOÀN HẢO
12:05:00 US : CHÚNG TA
14:00:00 GEMINI MAN : SÁT THỦ SONG TỬ
15:55:00 HARRY POTTER AND THE SORCERER’S STONE : HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY
18:25:00 HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS : HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
21:00:00 UGLYDOLLS
22:25:00 THE HEAD S1 : CÁI ĐẦU 104
23:25:00 HOLMES & WATSON : HOLMES VÀ WATSON