nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng HBO 4/7/2019

Lịch phát sóng HBO 4/7/2019
00:55:00GHOSTBUSTERS : ĐỘI BẮT MA
02:40:00THE NANNY : NGƯỜI GIỮ TRẺ
04:00:00LITTLE CHILDREN : TRẺ NHỎ
06:10:00GEOSTORM : BÃO ĐỊA CẦU
08:00:00CONSTANTINE
10:00:00THE HOUSE : NHÀ CÁI
11:25:00ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
13:00:00SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD : SCOTT PILGRIM ĐẤU VỚI CẢ THẾ GIỚI
14:50:00BIG LITTLE LIES S204 : NHỮNG LỜI NÓI DỐI 204
15:50:00HOP : THỎ PHỤC SINH
17:25:00STARDUST : SAO BĂNG
19:30:00PITCH PERFECT 3 : CAO ĐỘ HOÀN HẢO PHẦN 3
21:00:00THE JUNGLE BOOK : QUYỂN SÁCH RỪNG XANH
22:45:00ANNABELLE: CREATION : ANNABELLE: RA ĐỜI
Lịch phát sóng HBO 4/7/2019