14 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 4/5/2021

Lịch phát sóng HBO 4/5/2021

00:40:00 THE MEXICAN : HUYỀN THOẠI MEXICO
02:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 908
02:25:00 THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
04:35:00 SAFE HOUSE : NHÀ AN TOÀN
06:30:00 LOCKED DOWN : PHONG TỎA
08:25:00 LUCE
10:10:00 ELYSIUM : THIÊN ĐƯỜNG ELYSIUM
12:00:00 THE PARTS YOU LOSE : NHỮNG ĐIỀU TA ĐÁNH MẤT
13:30:00 STATE OF MIND : TRẠNG THÁI TÂM LÍ
15:15:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 908
15:45:00 RUSH HOUR 3 : GiỜ CAO ĐIỂM 3
17:10:00 EMMA.
19:15:00 THE WAY BACK : ĐƯỜNG VỀ
21:00:00 SAFE HOUSE : NHÀ AN TOÀN
22:55:00 THE ART OF SELF-DEFENCE : NGHỆ THUẬT TỰ VỆ
Lịch phát sóng HBO 4/5/2021