21 September, 2020

Lịch phát sóng HBO 31/8/2020

00:40:00 DIE HARD 2 : KẺ CỨNG ĐẦU PHẦN 2
02:15:00 NEVER BEEN KISSED : CHƯA TỪNG ĐƯỢC HÔN
04:00:00 THE DARK TOWER : TÒA THÁP BÓNG ĐÊM
05:35:00 TAMMY
07:10:00 THE ITALIAN JOB (2003) : PHI VỤ ITALIA
09:00:00 LOVECRAFT COUNTRY S1
10:00:00 DREAM RAIDER S1
10:50:00 ANGEL HAS FALLEN : THIÊN THẦN SỤP ĐỔ
12:45:00 ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT : KỈ BĂNG HÀ: LỤC ĐỊA TRÔI DẠT
14:10:00 LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
16:15:00 JUMANJI
17:55:00 MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
20:05:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
22:00:00 LOVECRAFT COUNTRY S1
23:00:00 THE KITCHEN