24 November, 2020

Lịch phát sóng HBO 31/7/2020

01:35:00 SWEETHEART : NGƯỜI YÊU DẤU
03:00:00 HORRIBLE BOSSES : NHỮNG VỊ SẾP KINH KHỦNG
04:35:00 WEDDING MARCH 5: MY BOYFRIEND’S BACK
06:00:00 THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN – SỰ TRỞ VỀ CỦA NHÀ VUA
09:20:00 MAKING THE MOVIES S1 : CHUYỆN LÀM PHIM 122
09:45:00 WELCOME TO MARWEN : CHÀO MỪNG ĐẾN MARWEN
11:40:00 SECOND ACT : LÀM LẠI CUỘC ĐỜI
13:25:00 HARRY POTTER AND THE SORCERER’S STONE : HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY
15:55:00 HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS : HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
18:35:00 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN : HARRY POTTER VÀ TÙ NHÂN AZKABAN
21:00:00 HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE : HARRY POTTER VÀ CHIẾC CỐC LỬA
23:35:00 ANGEL HAS FALLEN