2 December, 2020

Lịch phát sóng HBO 31/10/2020

01:00:00 THE FINAL DESTINATION : ĐÍCH CUỐI
02:20:00 IT: CHAPTER 2 : GÃ HỀ MA QUÁI: CHƯƠNG 2
05:05:00 THE TWILIGHT SAGA: TWILIGHT : CHẠNG VẠNG
07:05:00 THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON : CHẠNG VẠNG: TRĂNG NON
09:10:00 THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE : CHẠNG VẠNG: NHẬT THỰC
11:10:00 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 1) : CHẠNG VẠNG: HỪNG ĐÔNG PHẦN 1
13:05:00 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 2) : CHẠNG VẠNG: HỪNG ĐÔNG PHẦN 2
14:55:00 MEAN GIRLS : NHỮNG CÔ NÀNG LẮM CHIÊU PHẦN 2
16:30:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 1
18:50:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 2
21:00:00 DOCTOR SLEEP
23:25:00 IT: CHAPTER 2 : GÃ HỀ MA QUÁI: CHƯƠNG 2