24 November, 2020

Lịch phát sóng HBO 30/8/2020

02:35:00 JT LEROY
04:20:00 THE SCHOOL OF ROCK : TRƯỜNG HỌC ROCK
06:10:00 ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT : KỈ BĂNG HÀ: LỤC ĐỊA TRÔI DẠT
07:40:00 DIARY OF A WIMPY KID: DOG DAYS : NHẬT KÍ CỦA CẬU BÉ NHÚT NHÁT: NGÀY HÈ
09:15:00 THE TWILIGHT SAGA: TWILIGHT : CHẠNG VẠNG
11:15:00 THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON : CHẠNG VẠNG: TRĂNG NON
13:25:00 YESTERDAY
15:20:00 FINDING NEMO : ĐI TÌM NEMO
17:00:00 LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
19:05:00 ANGEL HAS FALLEN : THIÊN THẦN SỤP ĐỔ
21:00:00 DREAM RAIDER S1
21:50:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES : CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBBEAN: NGƯỚI CHẾT KHÔNG KỂ CHU
23:55:00 A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE : TRÍ TUỆ NHÂN TẠO