3:18 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng HBO 30/7/2021

Lịch phát sóng HBO 30/7/2021

00:50:00 GRAVITY : TRỌNG LỰC
02:50:00 BOOKSMART : MỌT SÁCH
04:25:00 BLACKBIRD : KHÚC CA CỦA CHIM HOÉT ĐEN
06:00:00 WORLD TRADE CENTER : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
08:05:00 THE KING OF STATEN ISLAND : ÔNG VUA CỦA STATEN ISLAND
10:20:00 LOCKED DOWN : PHONG TỎA
12:15:00 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 2) : CHẠNG VẠNG: HỪNG ĐÔNG PHẦN 2
14:10:00 21 BRIDGES : 21 CÂY CẦU
15:50:00 17 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
17:30:00 CLUELESS : KHÔNG HIỂU ĐỜI
19:05:00 JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE : JUMANJI: CHÀO MỪNG TỚI RỪNG XANH
21:00:00 JUMANJI: THE NEXT LEVEL : JUMANJI: MÀN CHƠI TIẾP THEO
23:00:00 SUCKER PUNCH : CÚ ĐÒN BẤT NGỜ
Lịch phát sóng HBO 30/7/2021