12:44 PM - 22/01/2022

Lịch phát sóng HBO 30/6/2021

Lịch phát sóng HBO 30/6/2021

00:45:00 TOTAL RECALL (1990) : TRUY TÌM KÍ ỨC (1990)
02:10:00 FIGHT CLUB : HỘI ĐÁNH LỘN
04:25:00 BLOWN AWAY : NỔ TUNG
06:25:00 MEAN GIRLS : NHỮNG CÔ NÀNG LẮM CHIÊU PHẦN 2
08:00:00 ALVIN AND THE CHIPMUNKS : ALVIN VÀ NHÓM SÓC CHUỘT
09:30:00 AEONFLUX
11:05:00 THE MUSTANG : NGỰA MUSTANG
12:40:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
14:15:00 DOWNTON ABBEY : DINH THỰ DOWNTON
16:15:00 LOVE SONG
17:45:00 JOHNNY ENGLISH
19:10:00 RED
21:00:00 SPONTANEOUS
22:45:00 CHARLIE’S ANGELS (2019) : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE (2019)
Lịch phát sóng HBO 30/6/2021