1 December, 2020

Lịch phát sóng HBO 30/10/2020

01:50:00 A GOOD DAY TO DIE HARD : NGÀY TỐT ĐỂ TỬ CHIẾN
03:25:00 THE FINAL DESTINATION : ĐÍCH CUỐI
04:45:00 MOTHERLESS BROOKLYN : BROOKLYN KHÔNG MẸ
07:05:00 HUGO : CHÚ BÉ HUGO
09:10:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
10:40:00 FANTASTIC 4: RISE OF THE SILVER SURFER : BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG: SỨ GIẢ BẠC TẤN CÔNG
12:10:00 LITTLE : TRỞ THÀNH TRẺ CON
14:00:00 ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC: NGƯỜI GIẢI THOÁT
15:35:00 THE EMOJI MOVIE : BỘ PHIM VỀ BIỂU TƯỢNG CẢM XÚC
17:00:00 MISSION: IMPOSSIBLE III : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN III
19:05:00 US : CHÚNG TA
21:00:00 THE CONJURING : GỌI HỒN
22:50:00 THE CONJURING 2 : GỌI HỒN PHẦN 2