13 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 3/8/2020

Lịch phát sóng HBO 3/8/2020

00:00:00 MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
01:00:00 GOING ON STYLE : RA TAY THẬT PHONG CÁCH
02:35:00 AUSTIN POWERS: INTERNATIONAL MAN OF MYSTERY : AUSTIN POWERS: NGƯỜI BÍ ẨN QUỐC TẾ
04:05:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
05:35:00 HOME ALONE : Ở NHÀ MỘT MÌNH
07:15:00 VERONICA MARS
09:00:00 PERRY MASON S1 : PERRY MASON 107
10:00:00 I’LL BE GONE IN THE DARK S1 : TÔI SẼ BIẾN MẤT TRONG MÀN ĐÊM 106
11:00:00 GODZILLA: KING OF THE MONSTERS : GODZILLA: VUA CỦA CÁC QUÁI THÚ
13:10:00 TAMMY
14:45:00 THE INTERPRETER : THÔNG DỊCH VIÊN
16:50:00 MAKING THE MOVIES S1 : CHUYỆN LÀM PHIM 122
17:15:00 ON THE BASIS OF SEX : TRÊN CƠ SỞ GIỚI TÍNH
19:10:00 OFFICIAL SECRETS
21:00:00 THE BRIDGE S2 : CÂY CẦU 208
22:00:00 PERRY MASON S1 : PERRY MASON 107
23:00:00 I’LL BE GONE IN THE DARK S1 : TÔI SẼ BIẾN MẤT TRONG MÀN ĐÊM 106
Lịch phát sóng HBO 3/8/2020