nGày 15/12/2019

Lịch phát sóng HBO 3/12/2019

Lịch phát sóng HBO 3/12/2019
00:40:00FOOD LORE S1 : CÂU CHUYỆN ẨM THỰC 108
01:40:00THE AMITYVILLE HORROR : NỖI KINH HOÀNG Ở AMITYVILLE
03:10:00HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS : HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
05:50:00THE BRITS ARE COMING! : NGƯỜI ANH ĐẾN RỒI!
07:20:00SCOOBY-DOO! AND THE GOURMET GHOST : SCOOBY-DOO! VÀ HỒN MA SÀNH ĂN
08:35:00FLUSHED AWAY : BỊ XẢ TRÔI
10:00:00HIS DARK MATERIALS S1 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI 1058
11:00:00A SIMPLE FAVOR : LỜI THỈNH CẦU NHỎ
12:50:00THE DISASTER ARTIST : NGHỆ SĨ THẢM HỌA
14:30:00MUSIC AND LYRICS : NHẠC VÀ LỜI
16:15:00MIDNIGHT SUN : MẶT TRỜI LÚC NỬA ĐÊM
17:45:00HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS : HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
20:20:00ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
22:00:00HIS DARK MATERIALS S1 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI 1058
23:00:00LOOKING GLASS : TẤM GƯƠNG SOI
Lịch phát sóng HBO 3/12/2019