29 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 29/9/2020

00:30:00 A CURE FOR WELLNESS : PHƯƠNG THUỐC CHO SỨC KHỎE
02:10:00 DIE HARD : KẺ CỨNG ĐẦU
04:20:00 UNKNOWN : KHÔNG NHÂN DẠNG
06:15:00 SOCIAL ANIMALS : SINH VẬT XÃ HỘI
07:30:00 HANCOCK : HANCOOK
09:00:00 THE THIRD DAY S1 : NGÀY THỨ BA 103
10:00:00 FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL : BỐN ĐÁM CƯỚI VÀ MỘT ĐÁM MA
12:00:00 GREEN BOOK : CẨM NANG XANH
14:05:00 THE MULE : KẺ CHỞ LẬU MA TÚY
16:00:00 THE SISTERHOOD OF THE TRAVELING PANTS : HỘI BẠN GÁI CỦA CHIẾC QUẦN PHIÊU LƯU
17:55:00 THE SISTERHOOD OF THE TRAVELING PANTS 2 : HỘI BẠN GÁI CỦA CHIẾC QUẦN PHIÊU LƯU 2
19:50:00 CREED II : CREED PHẦN 2
22:00:00 THE THIRD DAY S1 : NGÀY THỨ BA 103
23:00:00 KILL CHAIN : CHUỖI GIẾT CHÓC