27 September, 2020

Lịch phát sóng HBO 29/8/2020

00:50:00 ERAGON
01:20:00 SHOOTER : XẠ THỦ
03:25:00 MAKING THE MOVIES S1 : CHUYỆN LÀM PHIM 126
03:50:00 THE BOOK THIEF : KẺ TRỘM SÁCH
06:00:00 BEETHOVEN : CHÚ CHÓ BEETHOVEN
07:30:00 THE SCHOOL OF ROCK : TRƯỜNG HỌC ROCK
09:15:00 GOING ON STYLE : RA TAY THẬT PHONG CÁCH
10:55:00 WAR OF THE WORLDS (2005) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC THẾ GIỚI (2005)
12:50:00 BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
15:25:00 TAKEN 2 : BẮT CÓC PHẦN 2
16:55:00 SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
18:55:00 SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2
21:00:00 YESTERDAY
22:55:00 HELLBOY (2019)