3:01 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng HBO 29/6/2021

Lịch phát sóng HBO 29/6/2021

00:40:00 12 ROUNDS 3: LOCKDOWN : 12 VIÊN ĐẠN: PHONG TỎA
01:00:00 LIGHTS OUT : TẮT ĐÈN
02:20:00 THELMA & LOUISE : THELMA VÀ LOUISE
04:25:00 QUEEN & SLIM : QUEEN VÀ SLIM
06:30:00 TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES : KẺ HỦY DIỆT 3: SỰ TRỖI DẬY CỦA MÁY MÓC
08:20:00 THE HIGH NOTE
10:10:00 ONCE : MỘT THỜI
11:35:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
13:40:00 TEEN SPIRIT : KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ
15:10:00 THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE : BỘ PHIM VỀ BOB BỌT BIỂN QUẦN VUÔNG
16:35:00 RADIOACTIVE
18:25:00 DOWNTON ABBEY : DINH THỰ DOWNTON
20:25:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
22:00:00 IN TREATMENT S4 : ĐIỀU TRỊ TÂM LÍ 423
22:30:00 IN TREATMENT S4 : ĐIỀU TRỊ TÂM LÍ 424
23:00:00 ESCAPE ROOM : PHÒNG GIẢI ĐỐ
Lịch phát sóng HBO 29/6/2021