16 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 29/4/2021

Lịch phát sóng HBO 29/4/2021

00:25:00 YESTERDAY : NGÀY HÔM QUA
02:10:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 907
02:35:00 YOU, ME AND DUPREE : EM, ANH VÀ DUPREE
04:20:00 HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE : HARRY POTTER VÀ CHIẾC CỐC LỬA
06:55:00 SCOOBY-DOO! AND THE CURSE OF THE 13TH GHOST : SCOOBY-DOO! VÀ LỜI NGUYỀN CỦA CON QUỶ THỨ 13
08:15:00 MEAN GIRLS : NHỮNG CÔ NÀNG LẮM CHIÊU PHẦN 2
09:50:00 NANCY DREW AND THE HIDDEN STAIRCASE : NANCY DREW VÀ CẦU THANG BÍ MẬT
11:20:00 MEMOIRS OF A GEISHA : HỒI ỨC CỦA MỘT GEISHA
13:45:00 TERMINATOR SALVATION : KẺ HỦY DIỆT: CỨU RỖI
15:35:00 RAIN MAN : NGƯỜI MƯA
17:45:00 SHARK TALE : CÂU CHUYỆN CÁ MẬP
19:15:00 THE RHYTHM SECTION : NHỊP ĐIỆU BÁO THÙ
21:00:00 RED
22:50:00 BANGKOK DANGEROUS : BANGKOK HIỂM NGUY
Lịch phát sóng HBO 29/4/2021