29 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 28/9/2020

00:30:00 A SCORE TO SETTLE : MỐI THÙ PHẢI TRẢ
01:55:00 THE ART OF SELF-DEFENCE : NGHỆ THUẬT TỰ VỆ
03:40:00 RULES DON’T APPLY : LUẬT KHONG ÁP DỤNG
05:45:00 A SCORE TO SETTLE : MỐI THÙ PHẢI TRẢ
07:25:00 TEEN SPIRIT : KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ
09:00:00 HIS DARK MATERIALS S1 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI 107
10:00:00 DREAM RAIDER S1 : ĐỘI ĐIỀU TRA GIẤC MƠ 107
10:50:00 MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
13:00:00 MAN ON FIRE : CUỒNG NỘ
15:25:00 CURIOUS GEORGE: ROYAL MONKEY : GEORGE HIẾU KÌ: CHÚ KHỈ HOÀNG GIA
16:50:00 SHREK FOREVER AFTER : SHREK HẠNH PHÚC MÃI MÃI
18:25:00 JOKER
20:25:00 ENTOURAGE (2015) : ĐOÀN TÙY TÙNG
22:00:00 LOVECRAFT COUNTRY S1 : XỨ LOVECRAFT 107
23:00:00 COLD BLOOD LEGACY : DI SẢN CỦA KẺ MÁU LẠNH