10:01 PM - 21/09/2021

Lịch phát sóng HBO 28/8/2021

Lịch phát sóng HBO 28/8/2021

00:45:00 WEDDING CRASHERS : NHỮNG VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI Ở ĐÁM CƯỚI
02:35:00 FIGHTING WITH MY FAMILY : ĐẤU VẬT VỚI GIA ĐÌNH
04:20:00 DEEP IMPACT : VỤ VA CHẠM THẢM HỌA
06:20:00 HAPPY HALLOWEEN, SCOOBY-DOO! : CHÚC MỪNG HALLOWEEN, SCOOBY DOO!
07:35:00 FURRY VENGEANCE : CUỘC TRẢ THÙ BÔNG XÙ
09:10:00 YOGI BEAR : GẤU YOGI
10:30:00 SCOOB!
12:00:00 THE INVISIBLE MAN (2020) : NGƯỜI TÀNG HÌNH (2020)
14:00:00 FORCE OF NATURE : SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN
15:40:00 MARLEY & ME : MARLEY VÀ TÔI
17:35:00 OBLIVION : LÃNG QUÊN
19:35:00 THE ADDAMS FAMILY : GIA ĐÌNH ADDAMS
21:00:00 ROALD DAHL’S THE WITCHES
22:40:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
Lịch phát sóng HBO 28/8/2021