17 January, 2021

Lịch phát sóng HBO 28/8/2020

01:30:00 LIONS FOR LAMBS : TƯỚNG HÈN BINH MẠNH
03:00:00 ALIENS VS. PREDATOR: REQUIEM : QUÁI VẬT VŨ TRỤ ĐỐI ĐẦU KẺ SĂN MỒI: LỄ CẦU HỒN
04:30:00 TAKEN 2 : BẮT CÓC PHẦN 2
06:00:00 CROSSWORD MYSTERIES: PROPOSING MURDER : BÍ ẨN TRÒ CHƠI Ô CHỮ: VỤ ÁN LỜI CẦU HÔN
07:25:00 BATMAN: HUSH : NGƯỜI DƠI: IM LẶNG
08:50:00 FLIPPED : PHẢI LÒNG
10:20:00 MUST LOVE DOGS : PHẢI YÊU THÍCH CHÓ
11:55:00 DIE HARD 2 : KẺ CỨNG ĐẦU PHẦN 2
13:55:00 CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER : ĐỘI TRƯỞNG MỸ: KẺ BÁO THÙ ĐẦU TIÊN
15:55:00 THE BOOK THIEF : KẺ TRỘM SÁCH
18:00:00 OVER THE HEDGE : BÊN KIA HÀNG RÀO
19:25:00 GOING ON STYLE : RA TAY THẬT PHONG CÁCH
21:00:00 BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
23:35:00 GOING ON STYLE : RA TAY THẬT PHONG CÁCH