nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng HBO 28/8/2019

Lịch phát sóng HBO 28/8/2019
00:15:00UNFRIENDED: DARK WEB : HỦY KẾT BẠN: MẠNG NGẦM
01:40:00STOP-LOSS : GIA HẠN QUÂN DỊCH
03:30:00MUSIC AND LYRICS : NHẠC VÀ LỜI
05:10:00TRAINING DAY : NGÀY HUẤN LUYỆN
07:05:00LEAN ON PETE
09:05:00SIDEWAYS
11:10:00FATHER FIGURES : HÌNH BÓNG NGƯỜI CHA
13:00:00THE MATRIX RELOADED : MA TRẬN: TÁI NẠP
15:10:00MONTE CARLO
17:00:00CATCH ME IF YOU CAN : HÃY BẮT TÔI NẾU CÓ THỂ
19:15:00THE COMMUTER : HÀNH KHÁCH ĐI TÀU
21:00:00THE MUMMY : XÁC ƯỚP
23:00:00THE MUMMY RETURNS : XÁC ƯỚP TRỞ LẠI
Lịch phát sóng HBO 28/8/2019