21 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 28/7/2020

00:05:00 TRIAL BY FIRE
02:15:00 MAN ON FIRE : CUỒNG NỘ
04:40:00 THE KITE RUNNER : NGƯỜI THẢ DIỀU
06:50:00 PALM BEACH
08:25:00 NEVER BEEN KISSED : CHƯA TỪNG ĐƯỢC HÔN
10:15:00 THE BRIDGE S2 : CÂY CẦU 207
11:15:00 TAKEN 2 : BẮT CÓC PHẦN 2
12:45:00 LITTLE : TRỞ THÀNH TRẺ CON
14:35:00 THE AVENGERS : BIỆT ĐỘI BÁO THÙ
16:55:00 ICE AGE : KỶ BĂNG HÀ
18:20:00 TOOTH FAIRY : CHẢNG TIÊN RĂNG
20:00:00 TOMB RAIDER
22:00:00 I MAY DESTROY YOU S1 : TÔI CÓ LẼ SẼ HỦY HOẠI ANH 108
22:30:00 GOING ON STYLE : RA TAY THẬT PHONG CÁCH