12:10 PM - 22/01/2022

Lịch phát sóng HBO 28/6/2021

Lịch phát sóng HBO 28/6/2021

02:00:00 BODY CAM : MÁY QUAY GẮN NGƯỜI
03:30:00 THE TOWN : KHU PHỐ
05:30:00 SPIDER IN THE WEB : NHỆN TRONG MẠNG
07:25:00 ENTOURAGE (2015) : ĐOÀN TÙY TÙNG
09:00:00 TRINITY OF SHADOWS S1
09:45:00 TRINITY OF SHADOWS S1
10:30:00 G.I. JOE: RETALIATION : G.I. JOE: BÁO THÙ
12:20:00 CHAPPIE
14:15:00 STREET KINGS : NHỮNG ÔNG VUA CỦA ĐƯỜNG PHỐ
16:00:00 STARDUST : SAO BĂNG
18:05:00 THE HIGH NOTE
19:55:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
22:00:00 IN TREATMENT S4 : ĐIỀU TRỊ TÂM LÍ 421
22:30:00 IN TREATMENT S4 : ĐIỀU TRỊ TÂM LÍ 422
23:00:00 THE TOWN : KHU PHỐ
Lịch phát sóng HBO 28/6/2021