26 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 28/6/2020

00:50:00 OVERLORD : CHIẾN DỊCH OVERLORD
01:10:00 ANNABELLE
02:45:00 211 : MÃ 211
04:15:00 CON AIR : KHÔNG TẶC
06:05:00 CURIOUS GEORGE: ROYAL MONKEY : GEORGE HIẾU KÌ: CHÚ KHỈ HOÀNG GIA
07:30:00 HOME ALONE 2: LOST IN NEW YORK : Ở NHÀ MỘT MÌNH PHẦN 2: LẠC Ở NEW YORK
09:30:00 WANTED : TRUY NÃ
11:15:00 POKEMON DETECTIVE PIKACHU : POKEMON: THÁM TỬ PIKACHU
13:00:00 GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2 : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ PHẦN 2
15:10:00 MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
16:55:00 MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN 2
18:55:00 MISSION: IMPOSSIBLE III : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN III
21:00:00 MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
23:15:00 ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC: NGƯỜI GIẢI THOÁT