14 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 28/4/2021

Lịch phát sóng HBO 28/4/2021

02:10:00 THE FESTIVAL : LỄ HỘI
02:45:00 THE PURGE : THANH TRỪNG
05:10:00 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN : HARRY POTTER VÀ TÙ NHÂN AZKABAN
08:05:00 REIGN OF THE SUPERMEN : THỜI ĐẠI CỦA CÁC SIÊU NHÂN
09:30:00 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 2) : CHẠNG VẠNG: HỪNG ĐÔNG PHẦN 2
11:25:00 THE ROADS NOT TAKEN
12:50:00 BEN-HUR (2016)
14:55:00 YOGI BEAR : GẤU YOGI
16:15:00 HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE : HARRY POTTER VÀ CHIẾC CỐC LỬA
18:45:00 MIDWAY
21:00:00 SUPERINTELLIGENCE
22:45:00 THE NEVERS S1
23:45:00 MARE OF EASTTOWN S1
23:45:00 THE PURGE : THANH TRỪNG
Lịch phát sóng HBO 28/4/2021