20 January, 2021

Lịch phát sóng HBO 28/11/2020

03:10:00 HOLMES & WATSON : HOLMES VÀ WATSON
04:40:00 SPACE JAM : CHƠI BÓNG TRONG KHÔNG GIAN
06:05:00 BATMAN VS. TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : NGƯỜI DƠI ĐỤNG ĐỘ NINJA RÙA
07:30:00 PLAYING WITH FIRE : ĐÙA VỚI LỬA
09:05:00 SHERLOCK GNOMES
10:30:00 YOU’VE GOT MAIL : BẠN CÓ THƯ
12:30:00 AQUAMAN : HẢI VƯƠNG
14:50:00 HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX : HARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG
17:05:00 CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE: HẾT TỐC LỰC
18:50:00 MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
21:00:00 CATS
22:50:00 CREED II : CREED PHẦN 2