nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng HBO 27/8/2019

Lịch phát sóng HBO 27/8/2019
00:00:00UPGRADE : NÂNG CẤP
01:40:00GONE BABY GONE : CÔ BÉ MẤT TÍCH
03:25:00DOUBT : HOÀI NGHI
05:10:00JUST LIKE HEAVEN : NHƯ THỂ THIÊN ĐƯỜNG
06:45:00RUGRATS IN PARIS: THE MOVIE : GIA ĐÌNH RUGRAT ĐẾN PARIS
08:05:00SHOCK AND AWE : SỐC VÀ KINH SỢ
09:35:00TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN : RÔBỐT BIẾN HÌNH: BẠI BINH PHỤC HẬN
12:00:00THE BOOK OF LIFE
13:35:00THE LONE RANGER (2013) : KỊ SĨ CÔ ĐỘC
16:05:00LEAN ON PETE
18:05:00MUSIC AND LYRICS : NHẠC VÀ LỜI
19:45:00THE MATRIX RELOADED : MA TRẬN: TÁI NẠP
22:00:00ROGUE ONE: A STAR WARS STORY : PHI ĐỘI ROGUE ONE: NGOẠI TRUYỆN CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO
Lịch phát sóng HBO 27/8/2019