10:00 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng HBO 27/6/2021

Lịch phát sóng HBO 27/6/2021

00:30:00 ANACONDA : TRĂN NAM MỸ
01:00:00 THE INVISIBLE MAN (2020) : NGƯỜI TÀNG HÌNH (2020)
03:00:00 OPEN WATER : NGOÀI KHƠI XA
04:15:00 SONIC THE HEDGEHOG : CHÚ NHÍM SONIC
05:55:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 916
06:20:00 THE NOTEBOOK : CUỐN SỔ TAY
08:20:00 MADAGASCAR 3: EUROPE’S MOST WANTED : MADAGASCAR 3: BỊ TRUY BẮT Ở CHÂU ÂU
09:50:00 HAIRSPRAY : KEO XỊT TÓC
11:45:00 BRIDGET JONES’S DIARY : NHẬT KÝ TIỂU THƯ JONES
13:20:00 BRIDGET JONES: THE EDGE OF REASON : BRIDGET JONES: CÁI LÍ MONG MANH
15:00:00 BRIDGET JONES’S BABY : EM BÉ CỦA TIỂU THƯ JONES
17:00:00 G.I. JOE: RETALIATION : G.I. JOE: BÁO THÙ
18:45:00 MIDWAY
21:00:00 TRINITY OF SHADOWS S1
21:45:00 TRINITY OF SHADOWS S1
22:30:00 THE INVISIBLE MAN (2020) : NGƯỜI TÀNG HÌNH (2020)
Lịch phát sóng HBO 27/6/2021