14 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 27/4/2021

Lịch phát sóng HBO 27/4/2021

00:05:00 WORLD TRADE CENTER : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
02:25:00 BOOKSMART
04:10:00 ELEKTRA
05:45:00 PRIEST (2011) : GIÁO SĨ
07:10:00 UNPREGNANT : PHÁ THAI
08:50:00 IN TIME : KỊP THỜI
10:35:00 TEEN TITANS GO! VS. TEEN TITANS : CÁC BIỆT ĐỘI THIẾU NIÊN TITAN ĐỐI ĐẦU
11:50:00 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN : HARRY POTTER VÀ TÙ NHÂN AZKABAN
14:15:00 SANTA IN TRAINING : ÔNG GIÀ NOEL TẬP SỰ
15:50:00 17 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
17:30:00 STORKS : ĐÀN CÒ
18:55:00 BEN-HUR (2016)
21:00:00 THE ROADS NOT TAKEN
22:25:00 ESCAPE ROOM : PHÒNG GIẢI ĐỐ
Lịch phát sóng HBO 27/4/2021