13 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 27/2/2021

Lịch phát sóng HBO 27/2/2021

00:05:00 12 ROUNDS 3: LOCKDOWN : 12 VIÊN ĐẠN: PHONG TỎA
01:10:00 JOHN WICK CHAPTER 3: PARABELLUM : JOHN WICK CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH
03:20:00 AEONFLUX
04:50:00 BAD BOYS II : NHỮNG CẬU TRAI HƯ II
07:10:00 BEOWULF
09:00:00 DORA AND THE LOST CITY OF GOLD : DORA VÀ THÀNH PHỐ VÀNG MẤT TÍCH
10:40:00 MEET THE FOCKERS : GẶP GỠ GIA ĐÌNH FOCKER
12:35:00 TOTAL RECALL (2012) : TRUY TÌM KÍ ỨC
14:30:00 THE INVISIBLE MAN (2020)
16:35:00 THE LAST AIRBENDER : NGỰ KHÍ SƯ CUỐI CÙNG
18:15:00 DESPICABLE ME 2 : TÔI TI TIỆN 2
19:50:00 SHAZAM!
22:00:00 JOHN WICK CHAPTER 3: PARABELLUM : JOHN WICK CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH
Lịch phát sóng HBO 27/2/2021