20 January, 2021

Lịch phát sóng HBO 27/11/2020

00:55:00 SHUTTER ISLAND : ĐẢO SHUTTER
02:05:00 SPIDER IN THE WEB : NHỆN TRONG MẠNG
04:00:00 ROCKETMAN : NGƯỜI TÊN LỬA
06:00:00 THE GRAND BUDAPEST HOTEL : KHÁCH SẠN GRAND BUDAPEST
07:35:00 THE SIEGE : CUỘC VÂY HÃM
09:30:00 TROY : THÀNH TROY
12:10:00 THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE : BURT WONDERSTONE PHI THƯỜNG
13:50:00 PLAYING WITH FIRE : ĐÙA VỚI LỬA
15:25:00 THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART : THẾ GIỚI LEGO PHẦN 2
17:10:00 MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA : MADAGASCAR: TRỐN TỚI CHÂU PHI
18:40:00 AQUAMAN : HẢI VƯƠNG
21:00:00 JOKER
23:00:00 ROCKETMAN : NGƯỜI TÊN LỬA