25 February, 2021

Lịch phát sóng HBO 27/1/2021

Lịch phát sóng HBO 27/1/2021

00:20:00 EUPHORIA SPECIAL 2
03:10:00 BOMBSHELL
05:00:00 A SCORE TO SETTLE : MỐI THÙ PHẢI TRẢ
06:40:00 BAD BOYS II : NHỮNG CẬU TRAI HƯ II
09:00:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 1
11:20:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 2
13:30:00 THE PHOTOGRAPH : TẤM ẢNH
15:15:00 THE WEDDING YEAR : NĂM CỦA ĐÁM CƯỚI
16:40:00 HUGO : CHÚ BÉ HUGO
18:45:00 UGLYDOLLS : BÚP BÊ XẤU XÍ
20:10:00 ADVENTURE OF THE RING S1 : CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHIẾC NHẪN 108
21:00:00 BOMBSHELL
22:45:00 21 BRIDGES : 21 CÂY CẦU
Lịch phát sóng HBO 27/1/2021