24 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 26/7/2020

02:25:00 THE KITE RUNNER : NGƯỜI T

PARENTAL GUIDANCE : CHỈ DẪN CỦA PHỤ HUYNH

HẢ DIỀU

04:30:00
06:15:00 FLUSHED AWAY : BỊ XẢ TRÔI
07:40:00 SPIDER-MAN 3 : NGƯỜI NHỆN PHẦN III
09:55:00 GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2 : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ PHẦN 2
12:10:00 BUMBLEBEE
14:00:00 OFFICIAL SECRETS
15:50:00 SHREK FOREVER AFTER : SHREK HẠNH PHÚC MÃI MÃI
17:20:00 INSIDE OUT : NHỮNG MẢNH GHÉP CẢM XÚC
18:55:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES : CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBBEAN: NGƯỚI CHẾT KHÔNG KỂ CHU
21:00:00 CHAPPIE
23:00:00 ANGEL HAS FALLEN