24 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 26/6/2020

00:10:00 2 FAST 2 FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
01:30:00 NACHO LIBRE : NACHO TỰ DO
03:00:00 BENCHWARMERS 2: BREAKING BALLS : ĐỘI HÌNH DỰ BỊ PHẦN 2: BÓNG ĐỔI HƯỚNG
04:30:00 GALAXY QUEST : NHIỆM VỤ THIÊN HÀ
06:10:00 THE JUDGE : THẨM PHÁN
08:25:00 THE BOOK OF LIFE : QUYỂN SÁCH CUỘC SỐNG
10:00:00 REIGN OF FIRE : TRIỀU ĐẠI RỰC LỬA
11:40:00 MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
14:00:00 WAR OF THE WORLDS (2005) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC THẾ GIỚI (2005)
16:00:00 KUNG FU PANDA 2 : KUNG FU GẤU TRÚC 2
17:30:00 HOW TO TRAIN YOUR DRAGON : BÍ KÍP LUYỆN RỒNG
19:05:00 CHAPPIE
21:00:00 THE HEAD S1
22:00:00 X-MEN: FIRST CLASS : DỊ NHÂN: THẾ HỆ ĐẦU TIÊN