nGày 23/10/2019

Lịch phát sóng HBO 26/6/2019

Lịch phát sóng HBO 26/6/2019
01:20:00THE HBO MOVIE SHOW 08
01:45:00SCHINDLER’S LIST : BẢN DANH SÁCH CỦA SCHINDLER
04:50:00THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
06:55:00THE PEACEMAKER : SỨ GIẢ HÒA BÌNH
08:55:00MISSION TO MARS : NHIỆM VỤ HỎA TINH
10:45:00LITTLE CHILDREN : TRẺ NHỎ
13:00:00KIDNAP : BẮT CÓC
14:35:00CATCH-22 S104
15:35:00THE MUPPETS : NHẠC HỘI RỐI
17:15:00DADDY’S HOME TWO : NHÀ CỦA BỐ PHẦN 2
18:55:00JURASSIC PARK : CÔNG VIÊN KỈ JURA
21:00:00THE AVENGERS (2012) : BIỆT ĐỘI BÁO THÙ (2012)
23:20:00BIG LITTLE LIES S203 : NHỮNG LỜI NÓI DỐI 203
Lịch phát sóng HBO 26/6/2019