14 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 26/4/2021

Lịch phát sóng HBO 26/4/2021

00:00:00 THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO
02:15:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
03:35:00 ANACONDA : TRĂN NAM MỸ
05:05:00 THE LOSERS : NHỮNG KẺ THẤT THẾ
06:40:00 MOTHERLESS BROOKLYN : BROOKLYN KHÔNG MẸ
09:00:00 THE NEVERS S1
10:00:00 MARE OF EASTTOWN S1
11:00:00 UNPREGNANT : PHÁ THAI
12:40:00 DESPICABLE ME 2 : TÔI TI TIỆN 2
14:15:00 CLUELESS : KHÔNG HIỂU ĐỜI
15:50:00 THE SUN IS ALSO A STAR
17:35:00 ONCE : MỘT THỜI
19:00:00 BRAHMS: THE BOY II : BRAHMS: CẬU BÉ PHẦN 2
20:25:00 THE LOSERS : NHỮNG KẺ THẤT THẾ
22:00:00 THE NEVERS S1
23:00:00 MARE OF EASTTOWN S1
Lịch phát sóng HBO 26/4/2021