nGày 03/04/2020

Lịch phát sóng HBO 26/3/2020

Lịch phát sóng HBO 26/3/2020
02:30:00ALIEN 3 : QUÁI VẬT VŨ TRỤ PHẦN 3
04:20:00UPGRADE : NÂNG CẤP
06:00:00DOLPHIN TALE 2 : CÂU CHUYỆN CÁ HEO 2
07:50:00HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX : HARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG
10:05:00GRUDGE MATCH : TRẬN ĐẤU PHỤC HẬN
12:00:00MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
14:20:00LIFE OF THE PARTY : LINH HỒN CỦA BỮA TIỆC
16:10:00THE ADVENTURES OF TINTIN : NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA TINTIN
17:55:00MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
19:45:00GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2 : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ PHẦN 2
22:00:00THE DEAD DON’T DIE
23:45:00THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON : CHẠNG VẠNG: TRĂNG NON
Lịch phát sóng HBO 26/3/2020