1 March, 2021

Lịch phát sóng HBO 26/1/2021

Lịch phát sóng HBO 26/1/2021

00:50:00 LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
02:10:00 THE BODYGUARD : VỆ SĨ
04:15:00 LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
06:35:00 BAD BOYS (1995) : NHỮNG CẬU BÉ HƯ (1995)
08:30:00 BRIDESMAIDS : PHÙ DÂU
10:30:00 THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN: HAI TÒA THÁP
13:25:00 THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN – SỰ TRỞ VỀ CỦA NHÀ VUA
16:40:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
18:35:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 1
21:00:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 2
23:10:00 MAMA : MẸ YÊU
Lịch phát sóng HBO 26/1/2021