4:40 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng HBO 25/8/2021

Lịch phát sóng HBO 25/8/2021

02:30:00 CONSTANTINE
04:30:00 ROCKY V : ROCKY PHẦN 5
06:15:00 MY SPY : CHÚ ĐIỆP VIÊN CỦA TÔI
07:55:00 WE NEED TO TALK ABOUT A.I. : CHÚNG TA CẦN BÀN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
09:20:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 924
09:50:00 ZATHURA: A SPACE ADVENTURE : ZATHURA: CHUYẾN PHIÊU LƯU VŨ TRỤ
10:30:00 ELIZABETHTOWN
13:30:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
15:35:00 BLINDED BY THE LIGHT (2019) : ÁNH SÁNG CHÓI LÓA (2019)
17:30:00 THE HIGH NOTE : NỐT CAO
19:20:00 IRRESISTIBLE
21:00:00 CONSTANTINE
23:00:00 TRAFFICKERS: INSIDE THE GOLDEN TRIANGLE S1 : NHỮNG KẺ BUÔN LẬU: BÊN TRONG TAM GIÁC VÀNG 101
23:50:00 THE CONJURING : GỌI HỒN
Lịch phát sóng HBO 25/8/2021